Vergoedingsbijdragen voor medische vervolgopleidingen

06-08-2019

Mede dankzij de inzet van Maie el Boushy, Els Graafsma, en Pieter Dingemanse van de NVGzP (deze laatste mede namens het LPO) gaan de vergoedingsbijdragen voor de medische vervolgopleidingen, waar de opleiding tot gz-psycholoog, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog onder vallen, met ingang van 1 januari 2020 fors omhoog.

Vanaf 2020 bepaalt de NZa de hoogte van de vergoedingsbedragen voor de GGZ-opleidingen op basis van een eigen kostenonderzoek; zie ook de website van de NZa. Het gaat om opleidingen voor zeven beroepen: gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychiater in de GGZ, klinisch geriater in de GGZ en verpleegkundig specialist GGZ.

De berekeningen zijn gebaseerd op de kostenvergoedingen van de onkosten van de opleideling (te weten o.a. de cursuskosten, supervisie, leertherapie, literatuur). Het ligt in de lijn der verwachting dat als, bij een volgend kostenonderzoek door de NZa over enkele jaren, blijkt dat  de opleidingskosten niet of niet geheel vergoed worden, dit bedrag weer van de beschikbaarheidsbijdrage zal worden afgetrokken. Het is dus nu zaak voor instellingen deze volledig te gaan vergoeden. De NVGzP lobbyt daarnaast ervoor dat ook de opleidingstijd als werktijd wordt gezien. Dit is nog onvoldoende meegenomen in de nieuwe beschikbaarheidsbijdrage.

We hopen dan ook dat de hoofdopleiders in de erkenning van opleidingsplaatsen, net zoals gebeurt bij de medische vervolgopleidingen en bij de opleiding tot medische specialist, alleen tot erkenning overgaan als aan bovenstaande wordt voldaan. Mogelijk kunnen ook aspecten hiervan in de Cao’s worden opgenomen.

Zie verder ook:

*   Eindrapportage kostenonderzoek MVO ggz
*   Beleidsregel MVO 2020
*   Vergoedingsbedragen BB MVO verlening 2020

Zie ook het korte nieuwsbericht van de NZa.