Vergoeding studiekosten in 2022 niet meer aftrekbaar

18-11-2021

Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar. In plaats van de aftrek studiekosten komt er een subsidieregeling: STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie.

STAP-budget
Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een budget van € 1.000 per jaar aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Deze vergoeding heet STAP-budget. STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie. Het STAP-budget vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting. Aftrekbare opleidingskosten die je in 2021 betaalt, mag je nog aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting 2021. Opleidingskosten die je in 2022 of later betaalt, zijn niet meer aftrekbaar. Vanaf 1 maart 2022 kun je STAP-budget aanvragen via UWV.nl.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt een register (scholingsregister) bij met opleidingen waarvoor mensen STAP-budget kunnen aanvragen. Een STAP-budget aanvragen kan alleen als de scholingsactiviteiten in het scholingsregister staan. Meer over de voorwaarden en het aanvragen vind je vanaf 1 maart 2022 op het STAP-portaal van UWV.

Alleen een opleider en scholingsactiviteiten met een generieke keurmerk komen in aanmerking
Vooralsnog wordt vanaf 1 maart 2022 een beperkt aantal generieke keurmerken toegelaten. In eerste instantie gaat het hierbij om scholingsactiviteiten, die leiden tot door het NLQF ingeschaalde kwalificaties, door OCW erkende scholingsactiviteiten, of scholing die wordt gegeven door een opleider die in het bezit is van een NRTO-keurmerk. Bekeken wordt of het aantal generieke keurmerken op korte termijn nog verder kan worden uitgebreid.

STAP-budget niet voor alle opleidingen beschikbaar
P3NL heeft bij de helpdesk van STAP nagevraagd hoe het zit met de criteria voor een STAP-budget.
Hieruit blijkt dat in eerste instantie de leden van VNO-NCW het verzoek hebben gekregen zich aan te melden als erkennende organisatie en dat in 2022 alleen mogelijk is om organisaties toe te voegen die aangesloten zijn bij VNO-NCW of MKB-Nederland. Voor de periode daarna worden er in de loop van 2022 een procedure en criteria ontwikkeld.
Pas als verenigingen worden erkend (in 2022 of daarna), kunnen opleidingsinstellingen en supervisoren de opleidingsonderdelen voor die betreffende verenigingsregistratie in het STAP-register laten zetten. De sector- of branchevereniging (dus de vereniging) kan niet zijn eigen opleidingsactiviteit in het register zetten.

Conclusie
In 2022 zal het niet lukken om de bij- en nascholingen van de verenigingen, aangesloten bij P3NL, onder de nieuwe regeling te laten vallen. Ook RINO’s zullen er waarschijnlijk niet onder vallen, tenzij ze een NRTO-keurmerk hebben.

De leden van P3NL, waaronder de NVGzP, gaan nu bespreken hoe we zo snel mogelijk kunnen realiseren dat relevante opleidingsonderdelen wel onder het STAP-budget vallen.