Vergoeding contributie beroepsvereniging cao Rijk

20-01-2021

Een aantal leden heeft ons de vraag gesteld hoe het zit met de vergoeding van de contributie van een beroepsvereniging wanneer ze onder de cao Rijk vallen. Het gaat hierbij om medewerkers van forensische klinieken die onder het Ministerie van Justitie & Veiligheid vallen. Voor hen geldt de cao Rijk.

Individueel keuzebudget (IKB)
Bij het Rijk zit vergoeding van de contributie van een beroepsvereniging in het individueel keuzebudget (IKB). Dit budget kun je o.a. inzetten voor fiscaal vriendelijke doelen, zoals de vakbondscontributie, maar ook bijvoorbeeld voor vakliteratuur.

Het IKB bestaat uit een bepaald budget (geld) en een hoeveelheid uren die je naar eigen inzicht kunt inzetten.

Meer informatie
Meer informatie over het IKB kun je hier vinden. Specifieke informatie over fiscaal voordelige doelen, waaronder dus de contributie van een beroepsvereniging, is hier in te zien. Let op! Deze contributie valt onder ‘vakliteratuur’.