Vergadering ledenraad 13 april

14-04-2021


Op dinsdagavond 13 april konden tijdens de vergadering van de ledenraad twee nieuwe ledenraadsleden worden verwelkomd; Floor Mizee, psycholoog in opleiding tot gz-psycholoog en Haike van Stralen, klinisch neuropsycholoog. Het bestuur en de ledenraad zijn blij met deze aanvulling.

Door de ledenraad werd het jaarverslag 2020 en het financieel jaarverslag 2020 vastgesteld. Het jaarverslag kun je hier downloaden.

Tevens waren o.a. de voortgang beroepenstructuur, het nieuwe landelijke kwaliteitsstatuut en het tekort aan GZ-opleidingsplekken en een betere verdeling van de opleidingsplekken over de sectoren, onderwerp van gesprek.

Voor vragen of nadere informatie kun je contact opnemen via bureau@nvgzp.nl