Veldpartijen dragen oplossing aan voor meer opleidingsplekken gz-psychologen

06-10-2021

 

De NVGzP, de LVVP, Actiz, VGN, de Nederlandse ggz, het NIP en P3NL hebben in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer een oplossing aangedragen voor meer opleidingsplekken voor gz-psychologen. Deze input is bedoeld voor het aankomende Commissiedebat ‘Arbeidsmarktbeleid in de Zorg’, dat 7 oktober wordt gehouden.

De samenwerkende organisaties onderstrepen in hun brief dat er grote tekorten zijn aan goed gekwalificeerde behandelaars, binnen de psychologische beroepsgroep met name gz-psychologen. Hierbij wordt het tekort gevoeld in de GGZ, maar ook in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, revalidatie, ziekenhuiszorg en jeugdzorg. Deze tekorten leiden tot onwenselijke gevolgen voor de patiënt, zoals wachtlijsten, ondermaatse kwaliteit van zorg en onnodige verergering van klachten.

Tekort gz-psychologen
Vooral het nijpende tekort aan gz-psychologen is volgens de organisaties een belangrijke hinderpaal. Het tekort aan opleidingsplaatsen doet zich vooral voor bij de gz-psychologen. Daar wordt al een aantal jaren te weinig capaciteit beschikbaar gesteld door de overheid. Van de 1.334 aangevraagde opleidingsplaatsen bij stichting TOP Opleidingsplaatsen, worden in 2022 helaas maar 832 opleidingsplekken daadwerkelijk beschikbaar gesteld. In 2022 betekent dit dat slechts 62,3% van de aangevraagde opleidingsplaatsen ingevuld wordt. Binnen diverse, kleinere sectoren is dit percentage zelfs nog lager, zoals binnen de verpleging en verzorging.

Budgetneutrale oplossing
De samenwerkende organisaties presenteren in hun brief een oplossing die budgetneutraal is: het voorstel is om de huidige overcapaciteit aan opleidingsplaatsen ‘Klinisch Psycholoog’ (KP), in 2022 te benutten voor meer opleidingsruimte voor gz-psychologen. Door deze vorm van ‘substitutie’ toe te passen, kan de instroom aan behandelaren budgetneutraal worden gestimuleerd. Een belangrijk gegeven, nu het kabinet demissionair is.

Langetermijnoplossingen
Voor 2022 ligt er een kans om incidenteel binnen de budgettaire kaders een deel van de bestaande negatieve spiraal te doorbreken door substitutie. Uiteraard is het niet de bedoeling om “gaten te vullen door andere gaten te creëren”. Het inzetten van KP-plaatsen voor GZ-opleidingsplaatsen is een tijdelijke interventie om te voorkomen dat we dit begrotingsjaar kansen en geld laten liggen. Daarna moet er worden ingezet op structurele oplossingen voor de langere termijn vanaf 2023. Ook hierover vindt tussen de betrokken partijen en VWS gesprekken plaats.

Brief
Klik hier voor de gezamenlijk verstuurde brief naar de Tweede Kamerleden.