Veldnormen Medische Psychologie gepubliceerd

24-09-2020

Met het verschijnen van de Veldnormen Medische psychologie wordt integrale zorg voor de patiënt officieel verankerd binnen de medisch specialistische zorg.

Veel lichamelijke klachten waarmee patiënten zich in het ziekenhuis presenteren, hebben een emotionele, cognitieve en/of gedragscomponent. Denk hierbij aan emotionele factoren, zoals angst, depressieve klachten of acceptatieproblemen. Maar ook aan cognitieve factoren (verwachtings- en denkpatronen) en gedragsproblemen (bijv. therapie-ontrouw).

Al deze zaken kunnen de medische problematiek verergeren of het herstelproces belemmeren. Met de ingediende kwaliteitsstandaard wordt een uniforme, kwalitatief hoogstaande medisch-psychologische diagnostiek en behandeling bevordert die de kwaliteit van het leven van de patiënt ten goede komt.

Het recent verschenen advies van de gezondheidsraad (2020), waarin ook een integrale benadering in de zorg voor mensen met lichamelijke en psychische aandoeningen wordt gestimuleerd, laat zien dat er in de huidige tijd steeds meer vraag is naar expertise op het gebied van psyche en soma.

Belangrijke handvatten om psychische klachten te verminderen
Medisch psychologische zorg is bewezen effectief voor vermindering van psychische problematiek en verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten, alsmede kostenbesparing in de zorg.

Samenwerking leidt tot praktisch toepasbare veldnormen
In 2018 hebben het NIP en de LVMP samen het initiatief genomen om de Veldnormen Medische Psychologie in ziekenhuizen te ontwikkelen. Deze veldnormen zijn door het werkveld opgesteld in samenwerking met de Patiëntenfederatie en Zorgverzekeraars Nederland. De NVGzP heeft deze veldnormen mede geautoriseerd.

De directe aanleiding was het verschijnen van het VWS rapport Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen (pdf – 2015), waarin praktijkvariatie als een van de knelpunten beschreven werd. Binnen het brede spectrum van psychosociale zorg vertegenwoordigt de medische psychologie de specialistische zorg. De Veldnormen liggen dan ook in het verlengde van de in 2019 verschenen Kwaliteitsstandaard Psychosociale zorg bij somatische ziekte (pdf).

Deze vruchtbare samenwerking heeft er deze zomer toe geleid dat de nieuwe Veldnormen zijn aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Register. Dit najaar verwachten de LVMP en het NIP bericht hierover van het Zorginstituut.