Veldafspraak beroepen gepubliceerd

22-12-2020

Eind vorige week heeft het programma Zorgprestatiemodel (ZPM) de veldafspraak beroepen vastgesteld en gepubliceerd. Deze veldafspraak is de eerste, belangrijke stap om te komen tot de lijst van beroepen die eigen consulten mogen registreren binnen het Zorgprestatiemodel. De volgende stap is dat deze veldafspraak beroepen verder wordt ontwikkeld tot een veldnorm beroepen. Dit zal in 2021 gerealiseerd worden. De veldafspraak beroepen is echter een belangrijke, eerste stap, welke uitgangspunt is voor de verdere ontwikkeling.

Consulten registreren
In het Zorgprestatiemodel hebben alle relevante BIG-geregistreerde beroepen een eigen consult met een eigen tarief. Naast deze beroepen, is een lijst ‘overige beroepen’ ontwikkeld: de veldafspraak beroepen. Aan de hand van diverse criteria is, uitgaande van een groslijst aan beroepen (stap 1), een lijst opgesteld van erkende beroepen (stap 2). Uit deze lijst van erkende beroepen, is uiteindelijk de lijst van tijdschrijvende beroepen ontwikkeld (stap 3). De criteria die voor al deze lijsten zijn gebruikt, kun je hier vinden.

Twee beroepen op hardheidsclausule
Twee beroepen voldoen (in eerste instantie) niet aan alle criteria, maar deze beroepen zijn dusdanig belangrijk dat ze op de hardheidsclausule zijn geplaatst. Bij de ervaringsdeskundige gaat het hierbij om een nieuw beroep, waarbij nog niet aan alle criteria is voldaan. Bij de wo-psycholoog gaat het om een bestaand beroep, die, wanneer deze direct geschrapt wordt van de lijst met tijdschrijvende beroepen, tot grote problemen zal leiden in de continuïteit van vele lopende behandelingen. Uit cijfers van Vektis blijkt namelijk dat dit beroep ongeveer 15% van alle tijd in de curatieve GGZ schrijft. Uitgaande van de psychologische beroepenstructuur, wordt getracht een noodzakelijke hoeveelheid wo-psychologen op te leiden tot gz-psycholoog.

Beide beroepen zullen op een later tijdstip (mogelijk in 2025) nogmaals getoetst worden of zij daadwerkelijk een tijdschrijvend beroep kunnen blijven.

Specificatie
Bij een aantal beroepen is een specificatie aangegeven waar de primaire opleidingen bij deze beroepen aan moeten voldoen. Op deze manier wordt getracht beroepen toe te laten die een voldoende deskundigheid hebben om zelfstandig tijd te mogen schrijven.

Veldafspraak beroepen
De veldafspraak beroepen kun je hier vinden.