Veel verzet tegen contractering zorgverzekeraars

29-11-2013

Veel gz-psychologen in de Basis GGZ hebben besloten geen contract af te sluiten met zorgverzekeraars. Dit ondanks het feit dat ze hier voor hun inkomen grotendeels of volledig afhankelijk zijn van hun werk in de basis GGZ. Dit blijkt uit de voorlopige resultaten van de NVGzP-enquête over contractering in de Basis GGZ. Ook andere organisaties trekken aan de bel over het verloop van de zorgcontractering.

Enquête NVGzP

De enquête werd ingevuld door 78 gz-psychologen die werkzaam zijn in de Basis GGZ. Meer dan de helft is principieel tegen het afsluiten van contracten, en meer dan 95% heeft grote bezwaren tegen de manier waarop de contractering in de praktijk verloopt. Vooral het feit dat verzekeraars eenzijdig de voorwaarden bepalen en zich bemoeien met de inhoud van de praktijkvoering stuit op grote bezwaren. Ook is er grote weerstand tegen het feit dat in de Basis GGZ alleen nog maar behandeld mag worden op basis van een DSM-classificatie.

Belangrijke redenen om wel contracten af te sluiten zijn financiële zekerheid en de angst dat men anders ook in de toekomst geen contract meer krijgt. Meer dan 80% is voorstander van een boycot van de contractering.

Ook de enquête invullen? Klik hier

 

Meldpunten klachten

Ook andere partijen trekken aan de bel over problemen rond de contractering. Het NIP en de NVVP hebben een meldpunt klachten over zorgcontractering. Op basis van de uitkomsten hiervan hebben zij samen met onder andere de Nederlandse Vereniging voor  Psychiatrie en GGZ Nederland aan de bel getrokken bij de Minister. Klik hier voor nadere informatie.

Het Landelijk Platform GGZ heeft een eigen meldpunt geopend voor patiënten in de GGZ. Men maakt zich vooral zorgen over het feit dat verzekeraars veel minder zorg inkopen dan in eerdere jaren. Het Platform is bang dat de toegankelijkheid van de zorg hierdoor in het gedrang komt.