Veel onrust over macrobeheersings instrument (MBI)

10-03-2014In het zorgveld bestaat veel onrust over het zogenaamde Macrobeheersingsinstrument (MBI) dat de Minister heeft geïntroduceerd voor de GGZ. Kern hiervan is dat overschrijdingen van het budget voor de GGZ  zullen worden teruggevorderd bij de GGZ-zorgverleners (instellingen en vrijgevestigden).

De terugvordering gebeurt op basis van een generieke korting. Dat wil zeggen: als het totale GGZ-budget in 2014 met bij voorbeeld 1% wordt overschreden, dan wordt deze overschrijding ’teruggehaald’ door een korting van 1%. Dit gebeurt door de NZa. De NZa heeft hierover onlangs een beleidsregel gepubliceerd. De terugvordering vindt plaats over twee jaar, als de definitieve uitgaven voor de GGZ bekend zijn en kan worden vastgesteld of er sprake is van een overschrijding.
Het MBI geldt voor alle zorgaanbieders in de GGZ en is alleen van toepassing op zorg die bij zorgverzekeraars is gedeclareerd.

Naar verwachting zal de overschrijding van het macrobudget nooit erg groot zijn, onder andere vanwege de strenge inkoopregels van zorgverzekeraars. Het risico zit ‘m vooral in de niet-gecontracteerde zorg. Deze is echter qua volume beperkt.

Bestuurlijk Akkoord
Over het MBI heeft de Minister afspraken gemaakt in het kader van het zogenaamde bestuurlijk akkoord GGZ. Namens het GGZ-veld is dit akkoord onder andere ondertekend door GGZ Nederland, het NIP, de LVE en de NVVP.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.