Vanaf 1 april 2022 facultatieve prestaties declareren mogelijk voor inzet ervaringsdeskundige

11-04-2022


Vanaf 1 april 2022 kunnen zorgaanbieders facultatieve prestaties declareren voor de inzet van ervaringsdeskundigen als er schriftelijke overeenstemming is tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraar om de facultatieve prestaties te declareren.

De NZa heeft hiervoor twee prestaties vastgesteld:

  • Behandelconsulten door ervaringsdeskundige werkers (NLQF 5);
  • Groepsconsulten door ervaringsdeskundige werkers (NLQF 5).

De prestaties voor behandelconsulten en groepsconsulten hebben dezelfde beschrijving als die van behandelconsulten en groepsconsulten in de beleidsregel van de NZa. De NZa heeft de codes voor de facultatieve prestaties ook toegevoegd aan de codetabel prestaties en tarieven.

Lees hier het volledige bericht.