Van de juridische helpdesk: wijzigingen arbeidsrecht tijdelijke contracten

06-01-2015

Paul Hanrath

Eerder werd in deze rubriek al aandacht besteed aan de komende wetswijziging in het arbeidsrecht door invoering van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. De eerste wijzigingen gaan in per 1 januari 2015. Ze hebben allemaal betrekking op tijdelijke contracten. 

Geen concurrentiebeding meer

In principe is het vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk om een concurrentiebeding op te nemen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Deze wijziging geldt voor alle nieuwe arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die op of na 1 januari 2015 ingaan. Alleen in zéér uitzonderlijke situaties is een uitzondering op deze regel mogelijk. Namelijk, als sprake is van zwaarwichtige bedrijfsbelangen kan tòch met de werknemer een concurrentiebeding worden afgesproken mits in de arbeidsovereenkomst voldoende gemotiveerd omschreven wordt welke zwaarwichtige bedrijfsbelangen daartoe noodzaken.

Geen proeftijd bij contract tot een half jaar

Vanaf 1 januari 2015 kan er geen proeftijd meer worden opgenomen in tijdelijke contracten van zes maanden of korter. Bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd van zes maanden en één dag (of meer) of een contract voor onbepaalde tijd kan dus wèl een proeftijd afgesproken worden. Indien sprake is van een verlengde arbeidsovereenkomst met een opvolgende werkgever, mag alleen een proeftijd worden opgenomen als de werknemer een geheel nieuwe functie krijgt.

Aanzegplicht bij afloop tijdelijk contract

Een belangrijke wijziging die op 1 januari 2015 ingaat is de aanzegplicht van de werkgever bij tijdelijke contracten van zes maanden of langer die nà 31 januari 2015 aflopen. Dit betekent dat de werkgever minstens één maand voordat de arbeidsovereenkomst afloopt, schriftelijk aan de werknemer  moet laten weten of hij de overeenkomst laat eindigen, dan wel wil voortzetten èn onder welke voorwaarden. Als de werkgever dit nalaat moet hij de werknemer een vergoeding betalen van maximaal één maandsalaris. Het contract eindigt dan overigens wel op de afgesproken (bepaalde tijd) datum.

Paul Hanrath is jurist VvAA Juridisch advies en rechtsbijstand

De NVGzP Juridische helpdesk biedt advies en ondersteuning bij juridische kwesties op het gebied van je beroepsuitoefening. Je kunt terecht bij de Juridisch helpdesk als je lid of kennismakingslid bent van de VvAA of als je een apart abonnement hebt afgesloten voor de Juridisch helpdesk . Zie voor meer informatie https://www.nvgzp.nl/nvgzpvvaa-juridische-helpdesk/

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.