Vacatureprofiel voor opleidelingen

26-11-2020

De kamer Opleidelingen heeft een vacatureprofiel opgesteld dat je behulpzaam kan zijn als je solliciteert voor een opleidingsplaats. Het kan je helpen om de zaken die voor jou van belang zijn te benoemen en je afspraken goed op een rij te hebben. Denk dus hierbij niet alleen aan je inschaling, maar ook aan de faciliteiten die er binnen je opleiding (bij de instelling waar je solliciteert of werkzaam bent) voor je vergoed worden, zoals supervisie en de opleiding in werktijd mogen doen.

Van opleidelingen ontvangen wij signalen dat er nog steeds een grote variatie is in de vergoeding die opleidelingen krijgen in tijd en kosten. Hoewel de nieuwe beschikbaarheidsbijdrage er voor heeft gezorgd dat er meer gelijkheid is ontstaan blijken er nog steeds verschillen te bestaan.

Gezien het tekort aan GZ-opleidingsplaatsen dat al jaren bestaat, zijn masterpsychologen al lang blij dat ze een opleidingsplek bemachtigd hebben. Dit resulteert er in dat er veel psychologen zijn die over het algemeen snel instemmen met de voorwaarden die een praktijkinstelling hanteert, terwijl deze voorwaarden niet altijd even helder zijn op het moment van solliciteren. Vanuit de kamer Opleidelingen willen we hierop actie ondernemen door toekomstige opleidelingen hierover te informeren.

Enerzijds pleiten wij er voor dat de voorwaarden op voorhand helder zijn voor alle betrokkenen. Anderzijds zien wij graag dat er in de toekomst gekeken wordt naar uniforme voorwaarden voor de verschillende opleidingen.

Hier vind je een aanzet van een vacatureomschrijving die, op termijn, ons inziens landelijk gebruikt kan worden voor het werven van opleidelingen.