Vacature voorzitter kamer Opleidelingen

20-08-2020

Masterpsychologen in opleiding tot gz-psycholoog en gz-psychologen in opleiding tot specialist worden vertegenwoordigd door de Kamer Opleidelingen van de NVGzP. De Kamer komt op voor de belangen van opleidelingen en heeft als visie: ‘door de versterking van de positie van de opleideling en de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en haar specialisaties wordt een inhoudelijke waardevolle bijdrage geleverd aan de psychologische patiëntenzorg in Nederland.’

De kamer Opleidelingen zoekt op korte termijn een voorzitter.

Taken voorzitter kamer Opleidingen

  • Met ondersteuning van het bureau de agenda voor de vergadering voorbereiden
  • Vergaderingen voorzitten
  • Ondersteunen proces jaarplan 2020 en voortgang kamer
  • Deelname in de Opleidingsraad van de FGzPt namens de kamer

Kennis en vaardigheden

  • Gestructureerd en planmatig
  • Strategisch kunnen denken
  • Plezier hebben in samen met opleidelingen zaken t.a.v. het opleidelingenbeleid in Nederland op te pakken
  • Zaken willen veranderen en van tempo houden
  • Enthousiasme en betrokkenheid bij de beroepsvereniging NVGzP

Ben je geïnteresseerd of wil je nadere informatie, neem dan contact op met Willeke Brinkman (directeur); wbrinkman@nvgzp.nl