Vacature: Voorzitter bestuur Akwa GGZ

02-05-2022

Stichting Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg, Akwa GGZ, is een kwaliteitsinstituut opgericht door en voor organisaties die patiënten, naasten, zorgprofessionals en zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg vertegenwoordigen. Akwa GGZ ondersteunt continue verbetering van kwaliteit van zorg met GGZ Standaarden , GGZ Dataportaal en GGZ Netwerken.

Akwa GGZ is procesverantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van kwaliteitsstandaarden. Ook ondersteunt zij zorgaanbieders, patiënten en naasten bij het toepassen van kwaliteitsstandaarden in de praktijk. Met het platform GGZ Dataportaal én expertise ondersteunt Akwa GGZ datagedreven leren in de ggz. In het GGZ Netwerken programma wordt aan lerende netwerken in de ggz operationele ondersteuning geboden, zodat men ervaringen en inzichten over kwaliteit van zorg met elkaar kan delen en initiatieven kan ontplooien die leiden tot verdere verbetering van de kwaliteit van zorg.

Bestuur
Akwa GGZ wordt geleid door een onafhankelijk bestuur met 6 leden. Het bestuur komt gemiddeld 8 maal per jaar bij elkaar. De leden van het bestuur functioneren zonder last of ruggespraak van ggz-partijen en richten zich bij de uitvoering van hun taak naar het belang van Akwa GGZ. Het bestuur initieert en stimuleert nieuw beleid, bewaakt de uitvoering van vastgesteld beleid en bewaakt de juiste balans, focus en fasering. Daarbij richt het bestuur zich op de grote lijnen en delegeert zij verantwoordelijkheden en activiteiten aan directie en het bureau.

Verantwoordelijkheden van het bestuur zijn onder andere:

 • Opstellen Meerjarenprogramma (MJP);
 • Opstellen jaarplan, begroting en jaarrekening;
 • Toezien op de uitvoering van het MJP en jaarplan en bewaken van de begroting;
 • Deelnemen aan bestuurlijk overleg op landelijk niveau met voor Akwa GGZ belangrijke instanties en organisaties.

De dagelijkse leiding van Akwa GGZ ligt bij de directie. Bestuurders geven de directeur en medewerkers van Akwa GGZ ruimte voor uitvoering en verdere vormgeving van de activiteiten van Akwa GGZ.

Vacature voorzitter bestuur
In het bestuur is een vacature voor de functie van voorzitter. Deze ziet erop toe dat het bestuur in goede samenwerking met het bureau een integraal beleid voert, een goede relatie onderhoudt met de ggz-patiënten en naastenorganisaties, de ggz-beroepsverenigingen en -brancheorganisaties en tegelijkertijd de onafhankelijkheid van het bestuur bewaakt. Van de voorzitter wordt een visie op kwaliteit van zorg verwacht en een generalistische kijk op het besturen van de stichting. De voorzitter bewaakt het belang van de organisatie en borgt draagvlak onder stakeholders voor de werkzaamheden van Akwa GGZ. Dit vraagt om een ondernemende, actief betrokken voorzitter die als boegbeeld van de organisatie naar buiten treedt en meedenkt met de directeur en de aan het bureau verbonden medewerkers over de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Functievereisten:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Opleiding en werkervaring passend bij de doelstelling van Akwa GGZ.
 • Uitgebreide kennis van en inzicht in de ontwikkelingen rond de kwaliteit van zorg. Visie op kwaliteit van zorg vanuit patiënten- en naastenperspectief.
 • Ervaring op bestuurlijk- of directieniveau in complexe organisaties.
 • Combineert trends en ontwikkelingen tot een geïntegreerd toekomstbeeld van kansen en openingen voor de organisatie.
 • Binding met de besturingsfilosofie, de missie, visie en strategie van Akwa GGZ.
 • Beschikt over een relevant netwerk in de ggz of kan dit snel opbouwen.

Competenties:

 • Diplomatiek en verbindend
 • Energiek en ondernemend
 • Strategisch denkvermogen en visie
 • Integer en betrouwbaar

Tijdsbeslag
De voorzitter wordt benoemd voor een termijn van vier jaar met mogelijkheid voor verlenging van 4 jaar. De tijdsbesteding is ongeveer 18 dagen per jaar/ 1,5 dag per maand. De vaste vergoeding is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en de Wet Normering Topinkomens WNT.

Contact en solliciteren
Een uitgebreid functieprofiel is op verzoek beschikbaar. Bij interesse richt u uw CV en sollicitatiebrief aan Bas Wijffels, bestuurssecretaris, via vacature@akwaggz.nl. Voor vragen over de inhoud van de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Dominique Vijverberg, directeur Akwa GGZ via het algemene nummer 030-3079270.

Reageren op deze vacature kan tot en met 22 mei 2022. De sollicitatieprocedure bestaat uit een gesprek met de sollicitatiecommissie op 8 juni (middag) en een gesprek met het bestuur van Akwa GGZ op 17 juni (middag). Kennismaking van de kandidaat van voorkeur met de raad van toezicht van Akwa GGZ en definitieve voordracht staat gepland op 5 juli 2022 (avond).

Akwa GGZ
GGZ Standaarden
GGZ Dataportaal