Vacature bestuurslid Akwa GGZ

13-04-2021

Binnen Akwa GGZ is er een vacature voor een bestuurslid. Het nieuwe bestuurslid wordt geacht een sterke verbinding te hebben met de beroepsgroepen psychologen, psychotherapeuten en aanverwante beroepsgroepen, al dan niet zelfstandig gevestigd.

Akwa GGZ
Alliantie kwaliteit geestelijke gezondheidszorg, Akwa GGZ, is een door GGZ-organisaties geïnitieerd kwaliteitsinstituut en bestaat uit organisaties die patiënten, naasten, zorgprofessionals en zorgaanbieders vertegenwoordigen.

Akwa GGZ ondersteunt hen in continue verbetering van kwaliteit van zorg. Dat doet Akwa GGZ door het ontwikkelen en beheren van kwaliteitsstandaarden en het ondersteunen van zorgaanbieders bij de implementatie van de kwaliteitsstandaarden. Ook biedt Akwa GGZ lerende netwerken een veilige, digitale omgeving waar zij uitkomsten van zorg met elkaar kunnen delen. Akwa GGZ is een stichting en wordt gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden GGZ van het Ministerie van VWS.

Bestuur
Akwa GGZ wordt geleid door een onafhankelijk bestuur met 5 leden en een onafhankelijk voorzitter. De leden van het bestuur functioneren zonder last of ruggespraak van GGZ-partijen en richten zich bij de uitvoering van hun taak naar het belang van Akwa GGZ. Door vertrek van één van de bestuursleden is er een vacature voor een bestuurslid.

Het bestuur initieert en stimuleert nieuw beleid, bewaakt de uitvoering van vastgesteld beleid en bewaakt de juiste balans, focus en fasering. Het bestuur functioneert ‘op afstand’ en delegeert verantwoordelijkheden en activiteiten aan de directie en medewerkers van Akwa GGZ.

Taken van het bestuur zijn onder andere:

 • Opstellen Meerjarenprogramma (MJP);
 • Opstellen jaarplan, begroting en jaarrekening;
 • Toezien op de uitvoering van het MJP en jaarplan en bewaken van de begroting;
 • Deelnemen aan bestuurlijk overleg op landelijk niveau en samenwerking met voor Akwa GGZ belangrijke instanties en organisaties.

De dagelijkse leiding van Akwa GGZ ligt bij de directie. Bestuurders geven de directeur en medewerkers van Akwa GGZ ruimte voor uitvoering en verdere vormgeving van de activiteiten van Akwa GGZ.

Functievereisten
Het bestuur bestaat uit personen met een sterke verbinding met de verschillende beroepsgroepen en/of patiënten en naasten in de GGZ. Het nieuwe bestuurslid wordt geacht een sterke verbinding te hebben met de beroepsgroepen psychologen, psychotherapeuten en aanverwante beroepsgroepen, al dan niet zelfstandig gevestigd. Dit is in de benoemingsprocedure onderwerp van gesprek.

Functievereisten en competenties

 • Kennis van en inzicht in de ontwikkelingen rond de kwaliteit van zorg voor mensen met een psychische aandoening.
 • Bestuurlijke- en/of managementervaring en oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen is een pré.
 • In staat in het bestuur inbreng te geven vanuit het perspectief van de beroepsgroepen psychologen en/of psychotherapeuten en aanverwante beroepsgroepen.
 • Beschikt over diplomatieke kwaliteiten, verbindend vermogen en een constructieve opstelling als overlegpartner.
 • Heeft een energieke en ondernemende stijl van werken.
 • Kan strategisch denken en heeft visie.
 • Heeft overtuigingskracht om draagvlak te creëren en kan een boegbeeld zijn.
 • Maakt motieven voor belangrijke beslissingen inzichtelijk, is sensitief en reflectief.
 • Beschikt over een relevant netwerk en heeft het natuurlijk vermogen om op een actieve en toegankelijke wijze contact te onderhouden met stakeholders.
 • Heeft een brede scope, kan (domein/aandachtsgebied) overstijgend denken en laat het belang van Akwa GGZ prevaleren.

Tijdsbeslag
Het bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier jaar. De tijdsbesteding is gemiddeld 10 tot 12 dagen per jaar. Bestuursleden ontvangen een vaste vergoeding per maand voor hun werkzaamheden.

Contact en solliciteren
Bij interesse richt je je CV en sollicitatiebrief aan Doshima Mout, bestuurssecretaris, via d.mout@akwaggz.nl. Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je telefonisch contact opnemen met Cathy van Beek, voorzitter bestuur, via het secretariaat van Akwa GGZ op 030-3079270.

Reageren op deze vacature kan tot 14 mei 2021. De sollicitatieprocedure bestaat uit een gesprek met een sollicitatiecommissie in de periode half mei-half juni en een gesprek met het voltallige bestuur op 18 juni 2021. Het nieuwe bestuurslid wordt begin juli benoemd door de Raad van Toezicht van Akwa GGZ.