Update ZPM: Vanaf 1 juli 2022 moeten zorgaanbieders alle informatie-elementen van zorgvraagtypering vastleggen

21-03-2022

Zorgaanbieders moeten alle informatie-elementen vanaf 1 juli 2022 ieder half jaar aanleveren bij de NZa. Het bepalen van het zorgvraagtype helpt om een verband te leggen tussen de problematiek van de cliënt (de zorgvraag) en de inzet van zorg.

Om welke informatie-elementen gaat het (ook in geval van privacyverklaring)?
De informatie-elementen die je moet aanleveren, zijn te vinden in artikel 4.2, lid 4 van de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Per 1 april 2022 geldt er een nieuwe versie van deze Regeling in verband met de nieuwe licentie voor het gebruik van DSM-5. Heeft je cliënt een privacyverklaring ondertekend, dan vind je in artikel 4.3 van de Regeling welke informatie je niet hoeft aan te leveren.

Artikel 4.2, lid 4, Regeling ggz en fz: Periodieke aanlevering zorgvraagtypering Zorgvraagtypering
De zorgaanbieder levert halfjaarlijks, conform de Gegevensaanleverstandaard, een overzicht van de volgende informatie elementen:

 • DSM-hoofdgroep;
 • Gb-ggz profiel;
 • Zorgvraagtypering Volledig;
 • Zorgvraagtypering Dynamisch;
 • Zorgvraagtypering Dynamisch met volledige HoNOS+ afgenomen;
 • Antwoorden op HoNOS+ vragen (met uitzondering van het eerste halfjaar 2022 in verband met het bepaalde in art 3.2 lid 2 laatste streepje van deze regeling);
 • Input in Zorgvraagtyperingsinstrument Dynamisch;
 • Geadviseerde zorgvraagtype;
 • Gekozen zorgvraagtype;
 • Privacyverklaring actief;
 • Wvggz-/Wzd-historie;
 • Acute-ggz-historie;
 • Verblijfshistorie;
 • Recidiverisico, indien fz;
 • Ernst van het delict (gedrag), indien fz;
 • Exceptionele responsiviteit, indien fz;
 • Zorgvraagtype;
 • DSM-hoofdgroep (fz);
 • Prestatiecodes in aggregatie, zoals uitgewerkt in de Gegevens aanleverstandaard Zorgvraagtypering.

Lees hier het volledige bericht van de NZa.

Een handleiding over zorgvraagtypering en een beschrijving over zorgvraagtypen vind je op de website van het zorgprestatiemodel.

Heb jij ook vragen over het ZPM? Maak als lid gebruik van het forum over het ZPM model. Geen lid? laat het ons weten via bureau@nvgzp.nl.