Model overeenkomsten voor zzp’ers

23-08-2019

De nieuwe zzp-wetgeving die de huidige Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (dba) gaat vervangen, is uitgesteld tot 2021. De contouren van deze nieuwe wet worden duidelijker.

Huidige modelovereenkomsten blijven geldig, handhaving wordt aangescherpt
P3NL heeft samen met een aantal andere partijen twee modelovereenkomsten opgesteld voor psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen en gz-psychologen die werken als zzp’er.

Als zzp’ers en opdrachtgevers deze modelovereenkomsten gebruiken en daar ook naar handelen, zal de belastingdienst de arbeidsrelatie niet aanmerken als een dienstbetrekking (loondienst). Je vindt de modelovereenkomsten op de website van de belastingdienst, onder het kopje Gezondheidszorg en welzijnszorg. Deze modelovereenkomsten blijven geldig tot 1 juli 2022.

De Belastingdienst handhaaft nu alleen als er sprake is van kwaadwillendheid en er toch sprake is van een dienstbetrekking. In 2020 kan de belastingdienst ook handhaven als een opdrachtgever een eerdere aanwijzing van de belastingdienst niet heeft opgevolgd, ook als er geen sprake is van kwaadwillendheid.

Vanaf 2021 nieuwe wetgeving
Minister Koolmees heeft een voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang van de nieuwe zzp-regelgeving. De belangrijkste punten zijn:

  • Er komt een Opdrachtgeversverklaring, die de opdrachtgever en zzp’er via een webmodule kunnen aanvragen. De webmodule bestaat uit een aantal vragen. Op basis van de antwoorden die worden gegeven, wordt een verklaring afgegeven voor een dienstbetrekking, of voor echt werken als zelfstandige. Zo weten opdrachtgever en zzp’er waar ze aan toe zijn.
  • Voor zzp’ers met een uurtarief boven de 75 euro kunnen de zelfstandige en opdrachtgever een zelfstandigenverklaring maken, waarin ze aangeven geen arbeidsovereenkomst te willen aangaan. De belastingdienst zal dit dan ook niet als arbeidsovereenkomst aanmerken.
  • Er komt een minimumtarief voor zzp’ers van 16 euro per uur.

Zie ook dit nieuwsbericht van Rijksoverheid.nl.