Update: reactie GGZ Nederland implementatie cao GGZ-artikel

13-02-2020

Update: reactie GGZ Nederland implementatie cao GGZ-artikel ‘inschaling’ en bestaande opleideling op vrijdag 21 februari

De psychologische beroepsverenigingen NVGzP en NIP verzochten GGZ Nederland* via FBZ** om opheldering over implementatie van het cao GGZ-artikel ‘inschaling’ (hoofdstuk 8, artikel 7, cao GGZ 2019-2021). GGZ Nederland liet ons weten dat zij op 21 februari met een officiële reactie komt.

De NVGzP en het NIP vertrouwen op een reactie in lijn met ons standpunt: de opleideling die vóór 1 juni 2019 reeds in opleiding was, dient alsnog met ingang van 1 juni 2019 ingeschaald te worden volgens het inpassingsnummer waar de opleideling op 1 juni 2019 in had moeten zitten volgens het cao GGZ-artikel inschaling. Het gaat hierbij zowel om het in de cao gestelde minimumsalaris op basis van het salaris voor de start van de opleiding, als het gestelde minimum op basis van de functie behorend bij de desbetreffende opleiding.

We horen nog steeds geluiden dat werkgevers opleidelingen dwingen om hun contract open te breken om zo de extra kosten die deze regeling met zich meebrengt op een andere manier binnen bestaande contracten te compenseren. De NVGzP en het NIP adviseren hun leden nog even af te wachten en nog geen gewijzigde afspraken te ondertekenen tot nader bericht van onze zijde.

 Informatie:
Je kunt ons nog steeds laten weten als je hiermee te maken hebt. Wij blijven inventariseren op wat voor schaal dit bij de instellingen gebeurt.

Wil je meer informatie over dit traject? Of zijn er problemen rond de invoering hiervan, dan verzoeken de NVGzP en het NIP jou dit kenbaar te maken. Dit kun je doen bij bij Joost Kamoschinski, beleidsmedewerker NVGzP via jkamoschinski@nvgzp.nl, telefoon (06-38161678) en Nieske Winters, beleidsmedewerker NIP via nieske.winters@psynip.nl of telefoon (06-17868582).

Wanneer noodzakelijk kunnen wij deze berichten doorsturen naar de FBZ die zowel op landelijk als op regionaal niveau hierover in gesprek kan gaan met de werkgever(sorganisatie).

Hoofdstuk 8, artikel 7, cao GGZ 2019-2021

*GGZ Nederland is de werkgeversvereniging voor GGZ-instellingen
**FBZ is de vakbond voor zorgprofessionals waar NVGzP en NIP lid van zijn