Update (Ont)regel de Zorg

08-10-2019

Professional merken nog te weinig dat de regeldruk echt vermindert

Minister De Jonge, minister Bruins en staatssecretaris Blokhuis hebben een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer gestuurd over het programma (Ont)Regel de Zorg. De belangrijkste conclusies: er wordt veel werk verricht en er zijn goede voorbeelden van lokale initiatieven die de regeldruk merkbaar verminderen. Maar in het algemeen merken professionals hier nog te weinig van.

Er zijn afgelopen zomer drie rapporten over de voortgang verschenen:

Om te zorgen dat professionals de komende tijd wel merkmaar minder regeldruk ervaren, krijgen instellingen en professionals meer ondersteuning om op lokaal niveau de regeldruk te verminderen. Hiervoor gaat onder meer de ‘(Ont)Regelbus’ door het land rijden en instellingen helpen om de interne regels te verminderen. Op de website www.ORDZ.nl staan praktijkvoorbeelden van instellingen die hun interne regeldruk hebben verminderd. Professionals en instellingen kunnen aan de hand van deze voorbeelden aan de slag om de onnodige regels in hun eigen organisatie boven water te krijgen en te schrappen.

Vertrouwen in de zorg
Naast alle praktische actiepunten, moet de cultuur in de zorg veranderen: er moet meer vertrouwen komen in de professional. Als er meer vertrouwen is, zijn er minder regels nodig. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RvS) heeft in mei een rapport gepresenteerd dat hierbij aansluit. In dit rapport ‘Blijk van vertrouwen – Anders verantwoorden van goede zorg’ adviseert de RvS om het initiatief voor verantwoorden te leggen bij de zorgverlener die verantwoording moet afleggen, en niet bij de partijen die de verantwoording dragen. Zo gaat verantwoording bijdragen aan leren en verbeteren. De ministers en staatssecretaris van VWS delen deze visie en willen graag dat deze visie in de praktijk wordt gebracht. Onder het programma (Ont)Regel de Zorg lopen al een paar trajecten die hierbij aansluiten.