Update interview ‘Nieuwe FWG-weging’

06-11-2020

Enkele weken geleden hebben wij een interview geplaatst over de nieuwe FWG-weging die bij GGZ-instelling Altrecht is ingevoerd. Het NIP heeft als reactie hierop enkele bezorgde reacties gekregen, waar zij graag op reageren.  

De formulering van Pieter Dingemanse in het interview kan de indruk wekken dat de functie van klinisch psycholoog in het ziekenhuis anders gewogen dient te worden dan die van een klinisch psycholoog in de GGZ. Dit is uiteraard niet zo en wij nemen deze indruk graag weg. Pieter Dingemanse heeft zelf ook aangegeven dit niet bedoeld te hebben.

In het artikel wordt de lokale situatie in Altrecht beschreven en de weg die gelopen is, die deels conform het nieuwe model dat door NIP en NVGzP samen met FBZ ontwikkeld is. Het nieuwe model moet de verouderde FWG weging van de ijkfunctie (ongeacht het werkveld) actualiseren. Daarnaast zijn er per instelling en werkveld uiteraard altijd verschillen in invulling.

Pieter heeft de ontwikkeling in werkzaamheden en verantwoordelijkheden tussen 2008 en 2020 willen benadrukken, dus de ontwikkeling van de KP-functie zelf en heeft noch een verschil tussen werkvelden noch een verschil tussen verantwoordelijkheden willen benadrukken.

De handreiking voor de nieuwe FWG-waardering kan in alle werkvelden gebruikt worden om het gesprek aan te gaan over functiewaardering  bij je instelling. Naast het werkveld ggz werken onze KP-ers en KNP-ers immers onder andere in ziekenhuizen, de forensische setting, jeugdzorg en ouderenzorg.