Update Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg

30-06-2022

In het afgelopen jaar heeft de NVGzP mee mogen denken over een update van de Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg. De handreiking geeft een lijst van aandachtspunten voor een goede samenwerking tussen hulpverleners, zoals een duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling, communicatie en het afstemmen van werkzaamheden en informatiestromen.

Met de update is de tekst van de handreiking aangepast aan de huidige wetgeving en jurisprudentie. Zo is het concept ‘hoofdbehandelaar’ vervangen door ‘regiebehandelaar’ en wordt er niet langer gesproken over ‘eindverantwoordelijkheid’ maar over de eigen professionele verantwoordelijkheid van de hulpverlener.

De ‘Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg (2022)’ wordt onderschreven door de KNMG, de brancheverenigingen Actiz, de Nederlandse GGZ, InEen, GGD GHOR Nederland, NFU en NVZ en de beroepsverenigingen NVAVG, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, NAPA, NIP, NVGzP, NVvTG, V&VN en NVBMH en door Patiëntenfederatie Nederland.

Omdat de Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg voor zoveel verschillende branches is opgesteld, is het een algemeen paraplu-document geworden. Op sectorniveau kan een nadere invulling plaatsvinden, al dan niet met (een update van) bestaande richtlijnen.

Downloads: