Update functiebeschrijving en -waardering psychologisch specialist (de weg naar FG 75)

18-05-2022


De NVGzP en het NIP hebben samen hard gewerkt om in het landelijke systeem voor functiewaardering in de zorg (FWG) de verzwaring van de psychologische specialismes terug te laten komen in de update van de gedragsdeskundige functies.

Dit is in afstemming met FBZ gebeurd, en heeft ertoe geleid dat functiegroep FG 75 recent voor specifieke situaties is opengesteld voor de klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Bovendien is de functiebenaming psychologisch specialist toegevoegd aan de gedragsdeskundige functies. Deze wijzigingen gelden in de ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, GGZ en de VVT.

Wat is er veranderd in het FWG-systeem?
Sinds het najaar van 2021 is de volgende clausule opgenomen in het FWG-systeem bij de kernfunctie gedragsdeskundige:

“In specifieke situaties is een indeling op niveau 75 mogelijk. Hierbij is sprake van het diagnosticeren en behandelen van ernstige psychische, gedrags- en/of psychiatrische multiproblematiek gecombineerd met én regiebehandelaarschap én het ontwikkelen van behandelprogramma’s én (praktijk-)opleider zijn én het initiëren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en doet in dit verband presentaties/publicaties, al dan niet in een vreemde taal.”. *

Aanpassing van grote betekenis
De NVGzP en het NIP zijn erg blij met deze aanpassing. Bestuursleden van beide verenigingen beamen het belang van deze verandering.

“Weet wat je waard bent! Dat vinden wij van belang als NVGzP. We hebben hier de afgelopen jaren op ingezet, dus maak gebruik van dit mooie resultaat. Gebruik de nu beschreven handvatten om als psychologisch specialist het gesprek over functieverzwaring en waardering aan te kunnen gaan.” Boukje Lobbrecht, vice-voorzitter NVGzP, klinisch psycholoog en betrokken bij de update van het FWG-systeem.

“Deze verbeteringen in functiewaardering doen recht aan de praktijk en aan wat er in de praktijk nodig is: betere waardering en positionering van de klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog, waardoor zij zich gezien en gehoord voelen en gewaardeerd worden als dé specialisten op psychologisch gebied!“  Hans de Veen, voorzitter Algemeen Bestuur NIP.

Aan de slag!
Als klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog kom je dus in specifieke situaties aanmerking voor FG 75. Ben je benieuwd of jouw functie voldoet aan de vereisten die het FWG-systeem aan FG 75 stelt en hoe je hierover het gesprek met je werkgever aan kunt gaan? Lees dan verder.

Stap 1: Denk mee met je functieomschrijving
De daadwerkelijke inhoud van jouw functie bepaalt de indeling in het FWG-systeem, waarbij het belangrijk is dat jouw functiebeschrijving realistisch is. Wanneer je instelling de intentie heeft om aan de slag te gaan met een aangepaste functiebeschrijving en/of indeling, dan is het zaak dat je hier als werknemer in meedenkt. Maar je hoeft niet te wachten tot je werkgever de functiebeschrijving zelf aanpast. In veel gevallen kun je ook zelf een verzoek indienen bij je werkgever om jouw functiebeschrijving of indeling aan te passen. Het is daarnaast altijd van belang om de functiebeschrijving die de werkgever heeft opgesteld, goed te beoordelen vóórdat deze definitief is vastgesteld. Je kunt altijd via jouw werkgever toegang krijgen tot het FWG-systeem.

Stap 2: Gebruik het voorbeeld van de functieomschrijving als leidraad en volg het stappenplan
Denk jij dat je als klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog voldoet aan de vereisten voor FG 75 en wil jij naar aanleiding van deze update het gesprek aan gaan met jouw organisatie om jouw functiebeschrijving en -waardering te actualiseren? Dan is het goed om te weten dat de NVGzP en het NIP een voorbeeld van een functiebeschrijving hebben gemaakt van een psycholoog specialist in FG 75. Daarnaast hebben wij een stappenplan ontwikkeld om het gesprek goed voorbereid te voeren. Het stappenplan en het voorbeeld van de functiebeschrijving vind je op ons ledenportaal.

Stap 3: Lees je in over functiewaarderingen en FWG-systeem
Op de website van de FBZ vind je een uitgebreide FAQ functiewaardering waarin beschreven staat hoe de functiewaardering in zijn algemeenheid verloopt, wat de relatie is tussen de arbeidsovereenkomst en de functiebeschrijving, wat een ijkfunctie eigenlijk inhoudt of waarom functies worden aangepast. En mocht je meer willen weten over het proces wat aan de aanpassing van het FWG-systeem vooraf is gegaan, kijk dan op het ledenportaal het webinar dat de NVGzP i.s.m. het NIP en de FBZ heeft georganiseerd op 3 juli 2020 terug.

*N.B. je kunt de toevoeging vinden door in de tekst van de ‘kernfunctie gedragsdeskundige’ op het cijfer 70 (welke staat voor niveau 70) te klikken in de laatste paragraaf. In de toelichting wordt de gedragsdeskundige niveau 75 toegelicht.