Update afwegingskader in de meldcode

20-11-2018


De Meldcode helpt beroepskrachten om goed te kunnen reageren op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanaf 1 januari 2019 wordt werken met het afwegingskader in de verbeterde meldcode verplicht.

Hieronder een update over het afwegingskader in de meldcode waarover wij eerder berichtten op 16 oktober jl.

  • De regionale informatiebijeenkomsten over het afwegingskader worden goed bezocht; ze zitten op dit moment allemaal vol. Aanmelden voor de wachtlijst is mogelijk. Zie hier voor meer informatie.
  • Het afwegingskader van het cluster is nu nog een pdf. NVO werkt hard aan de digitalisering via een website. De website bevat achterliggende informatie, daarnaast kan de gebruiker de vijf vragen van het afwegingskader doorlopen en over een concrete casus notities maken. De website¬†gaat eind december online.
  • Op de website van de Rijksoverheid zijn ook de afwegingskaders van de andere clusters te vinden, evenals meer informatie over de verbeterde meldcode.
  • Binnenkort zijn er bij Augeo e-modules beschikbaar over de verbeterde meldcode, inclusief het afwegingskader voor de verschillende beroepsgroepen. Ook voor ons cluster wordt een specifieke e-module ontwikkeld, hou de website van Augeo in de gaten.

Oproep!
Vanuit ons cluster nemen we deel aan een leertafel met Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. Met die leertafel kijken we aan de hand van concrete meldingen hoe de samenwerking tussen melder en Veilig Thuis zou kunnen verlopen en wat daarin wel en niet werkt. Tijdens de vierde bijeenkomst willen we de bevindingen voorleggen aan een bredere groep professionals uit onze verenigingen. Er is plek voor maximaal 15 personen.

De bijeenkomst is op donderdag 13 december van 15.00-17.00 uur en vindt plaats bij de GGD in Bussum-Zuid.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via Ilse van der Mark (i.vandermark@nvo.nl).

Aanmelden voor live webinar nu mogelijk!
Op maandagavond 10 december om 20.00 uur geven Mariska van der Steege (projectleider van ons cluster) en Paul Baeten (Landelijk Netwerk Veilig Thuis) een webinar over de veranderingen rond de meldcode en het afwegingskader, de veranderingen bij Veilig Thuis en hoe de samenwerking tussen melders en Veilig Thuis eruit kan gaan zien. Dit webinar is voor alle beroepsgroepen binnen ons cluster! Deelnemers kunnen het webinar vanuit huis digitaal live volgen. En tussendoor kunnen de deelnemers vragen stellen. Aanmelden kan via deze link.