Unanieme instemming ledenraden met fusievoorstel NVGzP en NIP 

02-06-2022


Juridische fusie gepland op 1 oktober 2022 

Wij zijn verheugd en trots dat op 30 mei een belangrijke stap is gezet: beide ledenraden, zowel die van de NVGzP als van het NIP, hebben ingestemd met het fusievoorstel dat de besturen aan hen voorgelegd hadden.

Wat betekent deze beslissing tot instemming?
Nu de ledenraden hebben ingestemd met de intentie tot fuseren, volgen we de formele, juridische stappen die bij een fusie horen. In september kunnen de ledenraden dan het uiteindelijke definitieve besluit nemen tot fusie.

En nu?
De geplande juridische ingangsdatum van de nieuwe organisatie is 1 oktober 2022. De zomermaanden worden gebruikt voor de voorbereiding. Voor belangrijke en ingewikkeldere zaken nemen we meer tijd. Het resterende deel van 2022 en het jaar 2023 gebruiken we daarom als overgangsperiode. Gedurende die tijd worden geleidelijk de verenigingsgremia ingericht in lijn met het fusievoorstel en worden ook aan de voor- en achterkant zaken als communicatie en ICT-systemen in elkaar gevlochten.