Uitvraag Capaciteitsorgaan bij zorgaanbieders wellicht ook interessant voor jou!

26-01-2022

In eerdere berichtgeving heeft de NVGzP jou gevraagd je te registreren voor de uitvraag van het Capaciteitsorgaan naar de vraag aan BIG-geregistreerde psychologen aan zorgaanbieders. Onduidelijk hierbij was wat de positie van professionals in deze uitvraag zou zijn en welke professionals in deze hiervoor geschikt zouden zijn. Bij navraag aan het Capaciteitsorgaan hierbij een nadere duiding

Aandeel input zorgaanbieders over noodzaak BIG-geregistreerde psychologen
Naast (P&O-afdelingen van) zorgaanbieders krijgen ook zorgprofessionals de gelegenheid om vanuit de zorgaanbieder waar zij voor werken, cijfers aan te leveren over de vraag aan BIG-geregistreerde professionals. Reden om dit ook aan zorgprofessionals te vragen, komt omdat niet altijd P&O-afdelingen een volledig beeld hebben van de vraag naar BIG-geregistreerde professionals, dan wel dat P&O-afdelingen hier geen prioriteit aan willen/kunnen geven. Om toch een beeld te verkrijgen van de vraag naar BIG-geregistreerde professionals, krijgen werkzame professionals binnen dergelijke zorgaanbieders de kans om, met toestemming van desbetreffende zorgaanbieder, cijfers aan te leveren. Zo hoopt het Capaciteitsorgaan meer respons te krijgen van diverse sectoren die GGZ aanbieden.

Aanmelden professionals
Heb jij vanuit jouw rol of taak binnen jouw zorgaanbieder kennis en cijfermateriaal over de vraag aan (extra) BIG-geregistreerde professionals van deze zorgaanbieder, dan vragen wij je vriendelijk je aan te melden voor de uitvraag van zorgaanbieders vanuit het Capaciteitsorgaan. Op basis van het aantal aanmeldingen per zorgaanbieder, wordt dan bekeken wie bij deze uitvraag betrokken wordt. Zodoende is het daarbij wel van belang dat je jouw zorgaanbieder laat weten dat je je hiervoor hebt aangemeld. Met hen kan dan een selectie worden gemaakt, welke medewerkers de uitvraag invullen.

Inhoud uitvraag
Het onderzoek gaat via een webapplicatie en bestaat uit een korte vragenlijst van ongeveer 10 vragen per beroep over het huidig aantal werkzame professionals en de tekorten aan behandelaren.

Aanmelden/registreren
Wil je deelnemen aan de uitvraag, registreer je dan hier om deel te kunnen nemen.