"Uitvoering bestuurlijk akkoord dramatisch"

05-11-2013

De zorginkoop voor de nieuwe GGZ verloopt dramatisch. Zorgverzekeraars houden zich niet aan de afspraken van het bestuurlijk akkoord, niet naar de letter en zeker niet naar de geest, terwijl tegelijkertijd de administratieve lasten zich opstapelen. Dit schrijven de zes beroepsorganisaties en brancheorganisaties die betrokken waren bij het bestuurlijk akkoord in een brief aan de Minister. De brief is ondertekend door GGZ Nederland, MEER GGZ, de LVE, de NVVP, het NIP, V&VN en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie in een gezamenlijke brief aan de Minister.

De auteurs van de brief schrijven dat het bestuurlijk akkoord ‘een evenwichtige set van afspraken is’, dat alleen kan slagen als alle partijen loyaal zijn aan de uitvoering daarvan. Ze constateren dat de zorgverzekeraars zich hier niet aan houden, en roepen de verzekeraars op om hun commitment aan het bestuurlijk akkoord in woord en daad te bevestigen. Ze zijn bang dat anders het draagvlak onder het bestuurlijk akkoord zal wegvallen. Sinds enkele weken kunnen zorgverleners ervaringen met de zorginkoop ook kwijt bij het meldpunt zorgcontractering van het NIP.

Klik hier voor de hele brief