Uitstel verplichte aanlevering zorgvraagtypering aan NZa

13-09-2022


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de verplichte aanlevering voor zorgvraagtypering met antwoorden van HoNOS+ vragen uit tot 1 januari 2023. De uitvraag zou op 1 oktober 2022 starten.

De registratie van verplichte informatie in de eigen administratie, zoals vermeld in de Regeling Geestelijke gezondheidszorg en Forensisische zorg, blijft wel van kracht voor zorgverleners.

Het uitstel is tot stand gekomen door de vele signalen van verontruste zorgverleners. Ook het bestuur van de NVGzP maakte in eerdere berichtgeving al duidelijk dat deze kwestie verder moet worden uitgezocht, omdat het betrekking heeft op de geheimhoudingsplicht van zorgverleners en de privacy van cliënten. De NZa hecht hier ook belang aan en wil de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nu de tijd geven om nog eens goed naar de onderbouwing van de gegevensaanlevering van de NZa te kijken.

Verbeteren inzicht in benodigde zorg
De aanlevering van de zorgvraagtypering heeft als doel meer inzicht te krijgen in welke zorg en de hoeveelheid zorg die nodig is voor cliënten. Met dit inzicht willen we bewerkstelligen dat cliënten passende en tijdige zorg ontvangen. Ook dít vindt het bestuur van de NVGzP een belangrijke ontwikkeling. Het aanleveren van cliëntgevoelige informatie moet dan wel op een veilige manier gebeuren, zowel voor de cliënt als voor de zorgverlener. We blijven de ontwikkelingen over dit onderwerp dan ook volgen en zullen onze leden informeren zodra er aanvullende informatie is.

Bezwaar tegen het aanleveren van gegevens?
Een cliënt die bezwaar heeft tegen het aanleveren van gegevens, kan dit aangeven via de Privacyverklaring zorgprestatiemodel. De privacyverklaring is te vinden in de bijlagen bij de Regeling Geestelijke gezondheidszorg en Forensische zorg. Een aantal informatie-elementen worden dan niet aangeleverd.