Uitstel invoering nieuwe wet DBA: onzekerheid over voorwaarden inzet zzp’ers

20-05-2019

In 2016 is de nieuwe wet ‘deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) ingevoerd. Een belangrijke aanleiding voor deze wet wat het voorkomen van schijnzekerheid, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Naar nu blijkt werkt deze wet niet goed en is besloten dat deze wet vervangen zal worden.

De uitwerking van deze wet duurt echter langer dan verwacht, zodat de implementatie een jaar verlaat wordt: 1 januari 2021. Afgesproken is dat in de tussentijd de belastingdienst geen handhaving zal uitvoeren op de bestaande wet DBA.

Een mogelijk probleem voor huidige zzp’ers in de zorg is dat in het nieuwe wetsvoorstel de duur van een opdracht niet langer dan 1 jaar mag zijn en dat daarbij deze duur van te voren afgesproken moet zijn. Daarnaast is het voornemen van het ministerie van SZW om zzp’ers geen kernactiviteiten meer te laten uitvoeren. Dit zou onwenselijk zijn, als het gaat om zzp’ers in de zorg. Zodoende is de NVGzP aangehaakt bij deze wet en tracht, samen met andere beroepsverenigingen, dit manco uit het huidige wetsvoorstel te krijgen.

Medio 2019 komt er meer duidelijkheid over de verdere uitwerking van deze wet.

In deze link vind je een kamerbrief van de minister van SZW over de stand van zaken rond invoering van deze wet.