Uitstel herregistratie: schuiven periode werkervaringseis mogelijk, maar geen langere termijn!

03-03-2021


Vanwege de pandemie heeft de minister vorig jaar besloten de herregistratieverplichting voor alle artikel 3-beroepen uit te stellen tot nader order. Tot op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de herregistratie weer wordt opgestart.

Verloopt jouw uiterste herregistratiedatum (UHD) in de periode van uitstel?

  • je hoeft op dit moment geen aanvraag voor herregistratie in te dienen.
  • Jouw registratie wordt niet doorgehaald als jouw UHD verstrijkt. Je blijft geregistreerd in het BIG-register met een tijdelijk aangepaste fictieve UHD.
  • Op het moment dat de herregistratieverplichting weer gaat gelden, ontvang je hierover bericht. De minister besluit hierover.
  • Je krijgt dan uiteraard een redelijke termijn voor het indienen van de aanvraag.

Uitstel, maar geen langere periode
Wanneer de minister besluit de herregistratie weer op te pakken, krijg je de tijd om jouw herregistratie aan te vragen. Dit uitstel maakt het mogelijk gedurende welke periode je de termijn van 5 jaar wil laten ingaan, maar de periode van 5 jaar kan daarbij niet worden verlengd!

Je dient zodoende te kiezen of van die langere termijn de uren in de eerste 5 jaar worden geteld voor de herregistratie óf van de laatste 5 jaar. Het is dus niet zo dat je door uitstel UHD over een langere termijn dan 5 jaar uren op mag bouwen.

Beroepsverenigingen in gesprek met CIBG
Beroepsverenigingen hebben bij het CIBG aangegeven dat het niet verlengen van de periode van 5 jaar toch tot problemen kan leiden bij de herregistratie, omdat in tijden van de corona-pandemie gz-psychologen (en psychotherapeuten) wellicht minder uren hebben kunnen werken.

Het CIBG heeft daarbij aangegeven het signaal serieus te nemen, maar dat in principe desbetreffende professionals gebruik kunnen maken van noodopvang (voor opvang kinderen) en daarnaast dat vrijgevestigden de mogelijkheid hebben een deel van de gemiste uren te definiëren als zorgverlof. Daarbij hebben ze de mogelijkheid om in de komende periode meer uren te werken om het tekort aan werkervaringsuren te compenseren. Op welke manier dit mogelijk is, dan wel of dit voldoende compensatie mogelijk maakt voor gemiste werkervaringsuren, is nog niet duidelijk.

In april hebben beroepsverenigingen weer overleg met het CIBG en zal deze thematiek besproken worden. We gaan er zodoende vanuit dat we daarna jou meer kunnen melden over mogelijke oplossingsrichtingen.

Beoordelingskader herregistratie gz-psychologen
In het beoordelingskader gz-psychologen zijn alle eisen en mogelijkheden genoemd over de werkervaringseis. Hier kun je vinden welke uren je mee kan nemen in de herregistratie. Het is raadzaam om nu al te berekenen of je door de coronapandemie in de problemen komt met het aantal werkervaringsuren en op welke wijze je hiervoor kunt compenseren.