Uitstel herregistratie nog steeds van kracht

17-12-2021

In verband met de coronacrisis heeft de minister in maart 2020 besloten dat de herregistratieverplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren tot nader order is uitgesteld. Dit betekent dat BIG-zorgverleners zich tijdelijk niet hoeven te herregistreren. Op dit moment heeft de minister nog geen besluit genomen over het moment waarop de herregistratieplicht weer ingaat.

Bericht als herregistratie weer van start gaat
Op het moment dat de herregistratieverplichting weer gaat gelden, ontvangen alle zorgverleners waarvoor herregistratie is uitgesteld, bericht van het BIG-register met nadere uitleg. Ook komt er dan een bericht op de website van het BIG-register. Uiteraard krijgt iedereen een redelijke termijn voor het aanvragen van de herregistratie of het aanleveren van gevraagde bewijsstukken.

In het oorspronkelijke bericht ‘Uitstel herregistratie: wat betekent dit’ vind je alle zaken nog eens op rij.

‘Let op: dit uitstel geldt alleen voor de herregistratie van het basisberoep. Voor de herregistratie als psychologisch specialist gelden andere regels. Zie hiervoor de website van de FGzPt.

Wil je toch nu een aanvraag indienen?
Je hoeft je op dit moment niet te herregistreren. Zoals aangegeven, wordt jouw registratie niet doorgehaald zolang de herregistratieverplichting is uitgesteld. Ook niet als je UHD verloopt. Wil je om bepaalde redenen toch nu een aanvraag indienen, dan is dit niet online mogelijk, maar enkel via een apart formulier (invulbare PDF). Wil je dit formulier ontvangen, neem dan contact op met de BIG-informatielijn.

Aanvraag na doorhaling?
Ben je eerder geregistreerd geweest in het BIG-register, maar ben je op dit moment doorgehaald vanwege niet herregistreren? Dan kun je opnieuw BIG-registratie aanvragen als dit nodig is. Deze aanvraag kan wel online via ‘Mijn BIG-register‘. Je moet wel aan dezelfde eisen voldoen als voor herregistratie.