Uitstel besluitvorming routing wetsvoorstel ‘bevorderen zorgcontractering’

19-05-2020


Op 12 mei jl. is er in de vaste kamercommissie van VWS gesproken over de routing (snelheid, procedure) van het wetsvoorstel ‘bevorderen zorgcontractering’, wat in feite de (hernieuwde) discussie over artikel 13 ZvW (vrije artsenkeuze) behelst.

In de commissie is besloten dat pas na indiening van het wetsvoorstel, begin juni 2020, de verdere routing wordt besloten. Op zich betekent dit besluit nog niets, maar het is wel een signaal aan het ministerie van VWS dat er niet lichtzinnig gedacht wordt over deze mogelijke wetswijziging. De NVGzP zet zodoende (deels in P3NL-verband) de actieve lobby rond dit onderwerp voort.