Uitspraak Regionaal Tuchtcollege Zwolle

04-03-2020

In deze casus wijst het College er wederom allereerst op dat het bij de tuchtrechtelijke toetsing van professioneel handelen er niet om gaat of dat handelen beter had gekund, maar om het geven van een antwoord op de vraag of de beroepsbeoefenaar bij het beroepsmatig handelen is gebleven binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening, gemeten naar de laatste stand van de wetenschap.

Klaagster verwijt beklaagde dat zij een onjuiste diagnose heeft gesteld en haar verkeerd heeft behandeld (door haar een behandeling te geven voor borderline, terwijl zij dit niet heeft). Het College stelt vast dat beklaagde een andere interpretatie geeft aan hetgeen zij tijdens de behandeling aan klaagster heeft gezegd dan klaagster daaruit heeft opgemaakt. Het College kan echter niet vaststellen dat klaagster een verkeerde behandeling heeft gehad, ondanks de summiere dossiervoering.

Lees hier de volledige uitspraak.