Uitspraak Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg Zwolle

21-02-2019

In onderstaande uitspraak lees je hoe je als gz-psycholoog bij een aanklacht vrijgesproken kunt worden doordat je bij de communicatie over je handelen zorgvuldig bent geweest en alles hebt vastgelegd. 

Het tuchtcollege oordeelt als volgt:

Bij de tuchtrechtelijke toetsing van professioneel handelen gaat het er niet om of dat het handelen beter had gekund, maar om het geven van een antwoord op de vraag of de beroepsbeoefenaar bij het beroepsmatig handelen binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening is gebleven. Hiermee rekening houdend met de stand van de wetenschap ten tijde van het klachtwaardig geachte handelen en met hetgeen destijds in de beroepsgroep ter zake als norm of standaard was aanvaard.

Dus als je als gz-psycholoog werkbegeleider bent van een piog, dan gaat het er om of je dit binnen de grenzen van redelijkheid en zorgvuldigheid doet.

Lees hier verder voor de volledige tekst