Uitspraak Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg Eindhoven

03-09-2018

In onderstaande uitspraak van het regionaal tuchtcollege te Eindhoven van 22 augustus 2018 is een berisping gegeven aan een gz-psycholoog vanwege het niet verrichten van neuropsychologisch onderzoek terwijl dit wel afgesproken of geïndiceerd was.

Klaagster verwijt verweerder dat hij klaagster alleen bij de intake heeft gezien en daarna niet meer en bij klaagster voorafgaand aan de hersenoperatie geen neuropsychologisch onderzoek heeft verricht, terwijl dat wel afgesproken / geïndiceerd was.
Gezien het bovenstaande is voor het College onvoldoende te beoordelen of op verdedigbare gronden is besloten af te zien van een (nieuw) neuropsychologisch onderzoek en te volstaan met het in 2004 uitgevoerde neuropsychologisch onderzoek.

‘Goede, toegankelijke en begrijpelijke verslaglegging is van groot belang; niet alleen voor de kwaliteit en continuïteit van de zorgverlening en begeleiding, maar ook vanwege de verantwoording en toetsbaarheid van het handelen van de desbetreffende hulpverlener. Uitvoering geven aan een medisch beleid is een dynamisch proces. Het is van belang dit proces en eventuele keuzes en afwegingen daarin nauwgezet vast te leggen, te meer waar deze de basis vormen voor een beoordeling omtrent zeer invasief ingrijpen.

Het college:
– verklaart de klacht gegrond;
– legt op de maatregel van berisping

In het dossier is enkel sprake van de vaststelling dat er geen prechirurgisch neuropsychologisch onderzoek heeft plaatsgevonden en dat het niet waarschijnlijk is dat er indien wel dergelijk onderzoek was gedaan, de werkgroep anders zou hebben geadviseerd. Niet valt erin te lezen dát en op welke gronden voorafgaand aan het operatief ingrijpen besloten zou zijn van het onderzoek af te zien.

Lees hier verder voor de volledige tekst.