Uitspraak Regionaal Tuchtcollege Eindhoven

18-01-2021

Berisping inzake onvoldoende regiebehandelaarschap

In onderhavige uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege te Eindhoven vat het college de taken van de regiebehandelaar als volgt samen:

Het komt er daarbij op neer dat deze een wezenlijk aandeel heeft in de inhoudelijke behandeling. Hij zorgt ervoor dat in samenspraak met de patiënt/cliënt een behandelplan wordt opgesteld en stelt dit vast; hij draagt er zorg voor dat dit wordt uitgevoerd en – wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven – wordt bijgesteld. De regiebehandelaar draagt de verantwoordelijkheid voor de integraliteit van het behandelproces. Daarnaast is hij voor alle betrokkenen, inclusief de patiënt/cliënt en diens naasten, het centrale aanspreekpunt.

Het college stelt voorop dat regie binnen de behandeling een fundamentele taak is die voor duidelijkheid en rust dient te zorgen. De regiebehandelaar vormt als zodanig het aanspreekpunt voor de patiënt en kan ingrijpen op momenten dat het in de behandeling niet soepel loopt.

Het uitblijven van (voldoende) regie kan zelfs een berisping betekenen.

Lees hier de volledige uitspraak.