Uitspraak Centraal Tuchtcollege Den Haag

24-03-2020

In deze casus kan het Centraal Tuchtcollege de stelling van klaagster dat verweerster duidelijk liet merken dat zij problemen had met klaagsters transseksualiteit, niet volgen.

Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht als kennelijk ongegrond afgewezen. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep van klaagster.

Volgens vaste rechtspraak geldt overigens het volgende: in gevallen zoals het onderhavige, waarin de lezingen van partijen over de feitelijke gang van zaken uiteenlopen en niet kan worden vastgesteld welke van beide lezingen het meest aannemelijk is, kan een verwijt dat is gebaseerd op de lezing van de klagende partij niet gegrond worden bevonden.

Lees hier de volledige uitspraak.