Uitspraak Regionaal Tuchtcollege Amsterdam

11-05-2021

In deze casus krijgt de gz-psycholoog een berisping, omdat zij in ieder geval het beroepsgeheim geschonden heeft, waar het de verstrekking van informatie aan derden betreft (klachtonderdeel 1).

Voor zover het betrekking heeft op de informatieverstrekking aan Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de (ex-)echtgenote is de klacht gegrond.

Wat opvalt, is dat het Regionaal Tuchtcollege er over valt dat een gedegen afwegingskader ontbreekt in het dossier van betrokkene en dat, hoewel goedbedoeld van de gz-psycholoog, de vertrouwensrelatie met de cliënt hiermee toch dermate geschonden is dat een berisping op zijn plaats lijkt.

Lees hier de volledige uitspraak.