Uitspraak Regionaal Tuchtcollege Amsterdam

16-03-2020

In deze uitspraak van het regionaal tuchtcollege wordt een gz-psycholoog voorwaardelijk geschorst voor de duur van een half jaar. De belangrijkste grond hiervoor is dat betrokkene een ondeugdelijk rapport heeft gemaakt met betrekking tot de onderhavige casus.

Hierbij heeft zij zich niet of onvoldoende gehouden aan de NIP-Beroepscode en de AST-NIP 2017. In deze laatste staat vermeld wat de minimale kwaliteitseisen zijn waaraan rapportages moeten voldoen. Het tuchtcollege haalt onder andere aan dat ‘feiten en meningen’ door elkaar gehaald worden en dat niet’ inzichtelijk is op welke wijze betrokkene de onderzoeksvraag operationeel heeft gemaakt’. Een goed rapport geeft op inzichtelijke wijze de stappen weer die de onderzoeker heeft genomen en op welke wijze de bevindingen zijn verwerkt en gewogen, en op welke manier men aldus tot conclusies is gekomen. Deze stappen ontbreken in het rapport. Dit maakt het rapport niet reproduceerbaar, hetgeen een basiseis is.

Lees hier de volledige uitspraak.