Uitspraak Regionaal Tuchtcollege

21-02-2018

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag heeft uitspraak gedaan naar aanleiding van twee samenhangende klachten.

De beide klachten houden (zakelijk weergegeven) in dat verweerster en verweerder zonder toestemming en zonder medeweten van klaagster haar casus, inclusief een tekening die zij tijdens haar behandeling door verweerster had gemaakt, hebben gebruikt op een congres. Verweerster en verweerder hebben hiermee hun beroepsgeheim geschonden en het vertrouwen van klaagster in behandelaars, alsook de persoonlijke levenssfeer van klaagster ernstig geschaad. Verder is aan het verzoek van klaagster om de informatie direct van internet te verwijderen geen gehoor gegeven. Ten slotte hebben verweerster en verweerder onvoldoende empathie getoond na het gebeurde. Het gebruik van haar casus heeft een enorme impact gehad op het leven van klaagster en het heeft haar medische herstel ernstig belemmerd.

De beslissing:

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag beslist als volgt:
verklaart beide klachten gedeeltelijk gegrond;
legt op de maatregel van waarschuwing;

Klik hier voor de volledige beslissing van het Tuchtcollege inzake de klacht tegen verweerster en hier voor de volledige beslissing inzake de klacht tegen verweerder.