Uitspraak klachtencommissie

16-11-2021


De klachtencommissie NVGzP/NVP heeft uitspraak gedaan n.a.v. een klacht over het in rekening brengen van een consult. De declaratie is volgens klager foutief en onterecht.

De ‘behandeling’ begint bij onderzoek en advies, niet pas bij de daadwerkelijke behandeling van hetgeen uit het onderzoek en advies is gekomen. De informatieplicht is dus al van toepassing vanaf het allereerste gesprek met cliënt. De commissie is, gelet op het vorenstaande, van oordeel dat verweerster zich aldus niet heeft gehouden aan wat er in de toepasselijke beroepscodes (van de NVP en het NIP) is bepaald over het voorafgaand informeren van de cliënt over de behandeling en over zijn vrijwillige en weloverwogen toestemming. Een cliënt dient actief geïnformeerd te worden en de zorgaanbieder mag er bijvoorbeeld ook niet vanuit gaan dat een cliënt heel goed weet hoe hij is verzekerd, en wat dus de financiële consequenties zijn van het aangaan van een bepaalde behandeling, zoals verweerster in dit geval heeft aangegeven.

De klacht wordt dan ook gegrond verklaard. Lees hier de volledige uitspraak.