Hoge Raad: zorgverzekeraar mag vrije artsenkeuze niet belemmeren

13-07-2014

De Hoge Raad heeft op 11 juli beslist dat de vergoeding van ongecontracteerde zorg bij naturapolissen niet zo laag mag zijn dat hierdoor de vrije keuze van een behandelaar belemmerd wordt. Hiermee is het recht op een redelijke vergoeding van ongecontracteerde zorg nogmaals bevestigd. 

De uitspraak van de Hoge Raad is het sluitstuk van een juridische strijd tussen zorgverzekeraar CZ en zorgaanbieder Momentum. CZ verlaagde de vergoeding voor ongecontracteerde zorg in 2013 van 75% naar 50%. Momentum, dat geen contract heeft met CZ, spande hierop een kort geding aan. Nadat eerst de rechtbank en vervolgens het Gerechtshof Momentum in het gelijk hadden gesteld,  heeft nu ook de Hoge Raad geoordeeld dat zorgverzekeraars gehouden zijn een vergoeding te bieden die de keuzevrijheid niet in de weg staat.

75% geen absolute richtlijn

Het Gerechtshof had CZ eerder opgedragen tenminste 75 procent te vergoeden, omdat dat algemeen als een billijke ‘praktijknorm’ wordt gezien. Anders dan in andere media gesuggereerd wordt, spreekt de Hoge Raad zich niet over de hoogte van dit percentage. De Raad constateert slechts dat het Gerechtshof in redelijkheid tot zijn conclusie is gekomen, en het bezwaar van CZ dus verworpen moet worden. Andere zorgverleners kunnen zich wel op het principe beroepen van een billijke vergoeding, maar niet op de door het Gerechtshof vastgestelde hoogte van de vergoeding (75%). De Hoge Raad vindt dat het vergoedingspercentage mede afhankelijk is van  concrete omstandigheden, zoals de kosten van de behandeling waar het om gaat: bij een dure behandeling kan een lage vergoeding eerder een hinderpaal vormen dan bij goedkope behandelingen.

Wetswijziging

De uitspraak van de Hoge Raad heeft alleen betrekking op de nu geldende regeling in de zorgverzekeringswet. Als artikel 13 van de zorgverzekeringswet wordt gewijzigd, zoals Minister en Tweede Kamer willen, vervalt de basis voor de uitspraak van de Hoge Raad.

Sommige commentatoren hadden gehoopt dat de Hoge Raad zou oordelen dat de Europese regelgeving verplicht tot instandhouding van het recht op vergoeding bij ongecontracteerde zorg. Dit is niet het geval. Uit het vonnis valt op te maken dat de Hoge Raad meent dat  de beoogde wijziging van artikel 13 niet strijdig is met Europese regelgeving.

Bronnen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.