Uitspraak Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg

20-11-2019

In deze tuchtzaak is wederom te lezen dat een tuchtrechtelijke beoordeling niet gaat over of het beroepsmatig handelen beter had gekund, maar slechts beoordeelt of de aangeklaagde beroepsbeoefenaar binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening is gebleven. 

Lees hier de volledige uitspraak.