Uitspraak Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg

24-10-2019

Uit deze casus blijkt dat in een behandelrelatie berichten uitwisselen via Whatsapp, mits begrensd door de behandelaar, weliswaar toegestaan is, maar dat het zeer risicovol is.

Verder is van wezenlijk belang dat je als gz-psycholoog in ieder geval in voldoende mate het cliëntdossier bijhoudt voor wat betreft de Whatsapp-contacten.

Lees hier de volledige uitspraak.