Uitspraak Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg

09-09-2019

In deze uitspraak van het Centraal Tuchtcollege blijkt maar weer eens dat je als gz-psycholoog geen ‘Veilig Thuis’ melding kunt doen zonder beide ouders te raadplegen. Dus in een situatie waarin de ene ouder de andere in staat van beschuldiging stelt waar het kindermisbruik betreft, dienen beide ouders (ook al is het anoniem) geraadpleegd te worden.

Hier moet evengoed wel verslaglegging van zijn die terug te vinden is in het dossier. De Strafmaat is in deze casus een berisping.

Klager verwijt verweerster zakelijk weergegeven dat zij op onzorgvuldige wijze melding heeft gedaan van kindermishandeling. Verweerster heeft dit gedaan zonder hem tevoren te informeren. Zij heeft zich daarbij louter gebaseerd op informatie die zij kreeg van cliënte, aangezien verweerster klager nooit heeft gesproken en zijn kinderen, voor zover hij weet, nooit heeft onderzocht.

Lees hier de volledige uitspraak.