Uitspraak Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg

20-03-2019

In de onderstaande tuchtrechtelijke casus, bij de behandeling in het genderteam in een ziekenhuis, wordt de gz-psycholoog vrijgesproken, omdat zoals het tuchtcollege het zegt:

Hier sprake is van het woord van klaagster tegenover het woord van verweerder. Dat brengt mee dat niet kan worden vastgesteld of verweerder klachtwaardig heeft gehandeld. Dit oordeel berust niet op het uitgangspunt dat het woord van klaagster minder geloof verdient dan dat van verweerder, maar op de omstandigheid dat voor het oordeel of een bepaalde verweten gedraging tuchtrechtelijk verwijtbaar is, eerst moet worden vastgesteld welke feiten daaraan ten grondslag gelegd kunnen worden.

 Dat betekent dat er wel een feitelijke onderbouwing moet zijn, bijvoorbeeld op schrift of via getuigen als een klacht ingediend wordt tegen een gezondheidszorgpsycholoog.

 Lees hier de volledige uitspraak.