Uitspraak Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg

17-12-2018


In onderstaande tuchtrechtuitspraak blijkt wederom dat het niet hebben van toestemming van de cliënt voor het informeren van een huisarts reden is voor een (gedeeltelijk) gegronde klacht.

Verder had verweerder in de ogen van het tuchtcollege eerder moeten terugverwijzen naar de huisarts. Verweerder had tijdens de behandeling moeten inzien dat de problematiek van klaagster, die naar alle waarschijnlijkheid ook op As II lag, te complex voor hem was en meer op het terrein van een psychotherapeut of klinisch psycholoog in de tweede lijn lag.

Daarnaast heeft verweerder aangevoerd dat hij duidelijkheid wilde over (eventuele) As II-problematiek om klaagster goed te kunnen verwijzen naar de tweede lijn en dat hij met dat doel persoonlijkheidstests heeft afgenomen. Deze tests alleen waren echter niet toereikend om persoonlijkheidsproblematiek vast te stellen, waarbij nog kwam dat deze incompleet waren. Bovendien verhoudt het uitdiepen van As II-problematiek zich niet met de aanvankelijk voorgenomen toedekkende insteek van de behandeling.

Omdat een gedeelte van de klachten gegrond was, aldus het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidzorg, heeft de gezondheidszorgpsycholoog een waarschuwing gekregen.

Lees hier de volledige uitspraak.