Uitspraak Centraal Tuchtcollege Den Haag

14-09-2022

In deze uitspraak van het Centraal Tuchtcollege lees je dat het College het klachtonderdeel waarmee een gz-psycholoog seksueel overschrijdend gedrag wordt verweten, ongegrond verklaart.

De gz-psycholoog krijgt wel een strafmaatregel omdat deze “gz-psycholoog ernstig grensoverschrijdend heeft gehandeld door met een zeer kwetsbare patiënt intensief en ongepast chatverkeer aan te gaan. Bovendien is hij niet in staat geweest dit gedrag op een eerder moment zelf te corrigeren. De gz-psycholoog heeft als ervaren therapeut in zijn contact met klaagster haar kwetsbaarheid en belangen volledig uit het oog verloren. Dit rechtvaardigt een zware maatregel”.

Lees hier de volledige uitspraak