Uitnodiging groepsgesprek arbeidsmarktontwikkelingen in het sociaal domein

20-05-2019

FBZ nodigt je graag uit om deel te nemen aan een groepsgesprek over ontwikkelingen van werk in het sociale domein. Jouw kennis en ervaring als professional werkzaam in deze sector is van grote waarde. De bijeenkomst vindt plaats op 28 mei van 18.00 uur tot 20.00 uur bij de Domus Medica in Utrecht. Hieronder lees je meer over het hoe en wat van de bijeenkomst.

Wat is het doel van de bijeenkomst?
Werken in het sociale domein is aan veel verandering onderhevig. Onderzoeksbureau Regioplan heeft van de sociaal partners in de zorgsector en het ministerie van VWS opdracht gekregen om de arbeidsmarkt van het sociale domein in kaart te brengen. Dat doen ze door gesprekken te voeren met alle betrokken disciplines uit verschillende werkvelden. Van pedagogisch medewerkers tot activiteitenbegeleiders in ouderenzorg en van psycholoog tot verslavingsarts. Met de uitkomsten van dit onderzoek willen de opdrachtgevers kijken of ze het sociale domein beter kunnen afbakenen en beter op de arbeidsmarkt kunnen inspelen.

Aangezien de FBZ diverse betrokken beroepsgroepen vertegenwoordigt, faciliteren zij deze gesprekken.

Wat kun je verwachten?
De bijeenkomst heeft de vorm van een groepsgesprek waarbij circa 10 zorgprofessionals aanwezig zijn. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • veranderingen in de inhoud van je werk
  • de mate waarin je samenwerkt met andere disciplines
  • arbeidsvoorwaarden
  • werkdruk
  • vaardigheden en competenties

Zoals je ziet, gaat het om een breed scala aan onderwerpen maar de kern is om in kaart te brengen wat er allemaal invloed heeft op je dagelijkse praktijk.

Praktische informatie:
Datum:                28 mei 2019
Tijd:                       18.00 uur tot 20.00 uur (voor broodjes wordt gezorgd)
Locatie:                Domus Medica, Mercatorlaan 1200

Als je aanwezig wilt zijn bij deze bijeenkomst, kun je dat doorgeven via h.warners@fbz.nl.