Uitleg aanspraken geneeskundige GGZ op basis van DSM-5

24-02-2017

Door de overgang naar de DSM-5 met ingang van 2017 voor zowel de pakketafbakening als de classificatie binnen de dbc-systematiek, is er bij partijen behoefte aan meer helderheid over de aanspraken in het kader van de geneeskundige GGZ. Om deze reden heeft het Zorginstituut een tabel opgesteld uitgaande van de DSM-5 classificatie, gebaseerd op standpunten uit eerdere rapporten.

In haar rapporten geeft het Zorginstituut een begrenzing aan van de binnen de Zorgverzekeringswet verzekerde GGZ en daarbinnen het deel dat ze geneeskundige GGZ noemen. Daarmee geeft het Zorginstituut tevens een afbakening ten opzichte van interventies die weliswaar op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg liggen, maar die deel uitmaken van andere (ook Zvw verzekerde) zorgsectoren waar huisartsen en medici met een somatische specialisatie primair de verantwoordelijkheid hebben. In eerdere adviezen heeft het Zorginstituut steeds benadrukt dat de interventies uit het juiste bekostigingskader dienen te worden vergoed. Dit laat onverlet dat volgens de huidige functionele systematiek van de Zvw ook een andere zorgverlener deze zorg mag bieden.

In de recent gepubliceerde tabel zijn de standpunten die het Zorginstituut eerder innam ten aanzien van DSM-IV classificaties vertaald naar DSM-5 classificaties. U kunt de tabel downloaden via deze link.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.