Uitkomsten vragenlijst Forensische werkvelden

13-09-2022


Begin  2022 is door de werkgroep Forensische Werkvelden de vragenlijst ‘Hoe kunnen we onze krachten bundelen om de forensische zorg te versterken?’ uitgezet bij een paar honderd collega’s in het forensische werkveld.

Drieënvijftig collega’s hebben gereageerd, overwegend de wat jongere en nieuwere collega’s.  Globaal genomen zijn de masterpsychologen, gz-psychologen en psychologisch specialisten vooral geïnteresseerd in elkaar, nieuwe informatie over het beroepsveld en vakgebied en beter worden in je vak! We leren hier uit dat het voor ons als beroepsgroep belangrijk is om aansluiting te vinden bij de nieuwe collega’s en dat zij, gezien het profiel van de respondenten, misschien ook wat makkelijker te bereiken zijn! Dat geeft bijvoorbeeld met betrekking tot het verspreiden van belangrijke informatie, stof tot nadenken. En natuurlijk gaan wij ons bezinnen op de vraag hoe we kennis kunnen ontsluiten van de oudere, meer ervaren en zeer ervaren collega’s!

De belangrijkste resultaten zijn:

  • De psychologen in het forensisch veld willen meer weten over de nieuwste ontwikkelingen en waar die te vinden zijn.
  • Ze zijn op zoek naar nieuwe toepassingen binnen hun werk.
  • Psychologen in het forensisch veld zouden graag samenwerken met collega’s uit andere instellingen aan innovatieve projecten.
  • Een nieuwsbrief, e-learning of lidmaatschap van een forensische vakgroep zouden kunnen helpen daarbij.
  • De psychologen in het forensisch veld zoeken naar balans in het werk en genieten van fijne collega’s.

Wil je meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met de werkgroep via het volgende mailadres forensischewerkvelden@nvgzp.nl.